• Kwasizabantu Zending België
  • Kwasizabantu Zending België
  • Kwasizabantu Zending België
  • Kwasizabantu Zending België

Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van Kwasizabantu Zending België!

Wie zijn wij, wat doen wij?

Kwasizabantu is een zendingspost gelegen in de groene heuvels van Natal in Zuid-Afrika. Het woord ‘Kwasizabantu’ komt uit de Zoeloetaal en betekent ‘plaats waar mensen hulp vinden’.

Eind 1966 schonk God een opwekking onder een groep biddende christenen in een koestal in Maphumulo. In 1970 kon een grondstuk van 140 ha verkregen worden in Kwasizabantu. Sindsdien groeide het werk uit tot een plaats waar duizenden mensen kunnen komen voor geestelijke hulp met een grote samenkomsthal waar plaats is voor 10.000 mensen en allerlei bedrijvigheid zoals: verschillende scholen, een radiostation, een garage, tuinbouw (avocado, paprika), een houtzagerij, een supermarkt, een waterfabriek, een melkfabriek, een ziekenhuis, enz. Dit alles moet dienen ter ondersteuning van de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. De boodschap van de opwekking is ook in Europa en vele andere plaatsen in de wereld niet onopgemerkt gebleven. Zo ontstonden verschillende zendingswerken en gemeenten, ook in België.

Kwasizabantu Zending heeft internationaal het symbool van een cederboom in wiens schaduw een vermoeide wandelaar kan uitrusten om dan gesterkt zijn weg verder te kunnen gaan. Onze roeping is te zijn als deze cederboom waarvan in Ezechiël 17:23 geschreven staat: “Op de berg der hoogte van Israël zal Ik hem planten; en hij zal takken voortbrengen, en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel; in de schaduw zijner takken zullen zij wonen.” Zo is het hoofddoel van Kwasizabantu Zending mensen in nood en problemen het Evangelie van Jezus Christus als verkwikking en koers voor hun verder leven aan te bieden, zodat ze met nieuwe moed en nieuwe hoop hun levensweg verder kunnen zetten.

De Bijbel zegt: “Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.” (1 Korinthe 3:11) Met Gods genade willen wij op dit fundament bouwen met Zijn materialen: “goud, zilver, kostelijke stenen”.


 

rsa-aerial-1rsa-aerial-3rsa-aerial-2